PREUZMITE BESPLATAN E BOOK

Prijavite se na Newsletter

Program "1 na 1"

Individualni program kroz koji ženama preduzetnicama i onima koje to žele da postanu, pomažem da otkriju kakav posao zaista žele, osvjeste svoje mogućnosti i odlučno izgrade uspješnu preduzetničku priču.
Kako bi bilo da se svakog jutra budiš srećna jer radiš posao koji voliš? Kako bi bilo da te pravi klijenti pronalaze sami od sebe i tvoj posao s lakoćom raste iz dana u dan? Zamisli da kroz svoj najveći talenat mijenjaš živote drugih i živiš svoju svrhu?

Program 1 na 1

Individualni program kroz koji ženama preduzetnicama i onima koje to žele da postanu, pomažem da otkriju kakav posao zaista žele, osvjeste svoje mogućnosti i odlučno izgrade uspješnu preduzetničku priču.
Kako bi bilo da se svakog jutra budiš srećna jer radiš posao koji voliš? Kako bi bilo da te pravi klijenti pronalaze sami od sebe i tvoj posao s lakoćom raste iz dana u dan? Zamisli da kroz svoj najveći talenat mijenjaš živote drugih i živiš svoju svrhu?

Za koga je program?

Žene koje žele da njihov hobi postane posao snova

Pitam se, da li si ikada pomislila da tvoj hobi, može da postane tvoj posao snova. Vjerujem da jesi. I može, da znaš.  Kroz individualni mentorski program “Za tebe i tvoj biznis” osvijestićeš da ti to možeš, a pokazaću ti i kako.

Imaš ideju i želiš da postaneš preduzetnica

Imaš ideju, ali nisi sigurna da imaš dovoljno znanja i informacija da je pretvoriš u biznis iz snova. Ako izabereš mentorski program “Za tebe i tvoj biznis”, saznaćeš da je sve ono što te plaši ustvari toliko jednostavno, naročito kada imaš iskusnu osobu sa kojom radiš na tome. 

Žene preduzetnice

Imaš svoj biznis , ali osjećaš da možeš bolje i da nešto treba da se mijenja. Želiš više da uživaš u svom poslu.Ako je ovo ono što ti se u poslednje vrijeme “mota” po glavi, onda je individualni mentorski program. “Za tebe i tvoj biznis” prava stvar.

Žene koje žele da njihov hobi postane posao snova

Pitam se, da li si ikada pomislila da tvoj hobi, može da postane tvoj posao snova.

Vjerujem da jesi. I može, da znaš. 

Kroz individualni mentorski program “Biznis po tvom” osvijestićeš da ti to možeš, a pokazaću ti i kako.

Imaš ideju i želiš da postaneš preduzetnica

Imaš ideju, ali nisi sigurna da imaš dovoljno znanja i informacija da je pretvoriš u biznis iz snova. Ako izabereš mentorski program “Biznis po tvom”, saznaćeš da je sve ono što te plaši ustvari toliko jednostavno, naročito kada imaš iskusnu osobu sa kojom radiš na tome. 

Žene preduzetnice

Imaš svoj biznis , ali osjećaš da možeš bolje i da nešto treba da se mijenja. Želiš više da uživaš u svom poslu.Ako je ovo ono što ti se u poslednje vrijeme “mota” po glavi, onda je individualni mentorski program. “Biznis po tvom” prava stvar.

Koje teme obrađujemo?

Vrijednosti, svrha, vizija, misija, ciljevi

Osvješćujemo tvoje ključne vrijednosti i tvoju svrhu. Definišemo viziju, misiju i ciljeve tvog biznisa. Samo onda kada tvoj biznis zadovoljava tvoje vrijednosti, možeš da ga radiš sa lakoćom i uživanjem. Zato se na prvoj sesiji i bavimo vrijednostima i kada ih osvjestimo sastavljamo viziju i misiju tvog biznisa.

Ciljna grupa i persona

Određivanje ciljne grupe i jasna svijest o tome kome se obraćamo kada prodajemo svoj proizvod/uslugu polazna je tačka uspješne prodaje. Zato na ovoj sesiji:
Definišemo ciljnu grupu.
Opisujemo “personu” kojoj se obraćaš i definišemo njene želje, probleme i potrebe

Analiza konkurencije, SWOT analiza

Na ovoj sesiji bavimo se analizom konkurencije i pozicioniranjem tvog biznisa u odnosu na tvoju konkurenciju. Kroz SWOT analizu određujemo snage, slabosti, šanse i prijetnje tvog biznisa i definišemo strategiju tvog poslovanja.

Finansijska analiza

Bilo da već imaš biznis ili tek počinješ njime da se baviš, analiza prihoda i rashoda su ključni, jer se na osnovu ove analize sagledava održivost biznisa. Analiziramo trenutno stanje, željeno stanje i definišemo ključne tačke prodaje koje dovode do željenog prihoda.

Akcioni plan

Plan akcija je ključan za ostvarivanje ciljeva. Na kraju ove sesije imaćeš plana akcionih koraka neophodnih da bi se ostvarili ciljevi i sve ono što smo definisali tokom prethodne četiri sesije.

Koje teme obrađujemo?

Vrijednosti, svrha, vizija, misija, ciljevi

Osvješćujemo tvoje ključne vrijednosti i tvoju svrhu. Definišemo viziju, misiju i ciljeve tvog biznisa. Samo onda kada tvoj biznis zadovoljava tvoje vrijednosti, možeš da ga radiš sa lakoćom i uživanjem. Zato se na prvoj sesiji i bavimo vrijednostima i kada ih osvjestimo sastavljamo viziju i misiju tvog biznisa.

Ciljna grupa i persona

Određivanje ciljne grupe i jasna svijest o tome kome se obraćamo kada prodajemo svoj proizvod/uslugu polazna je tačka uspješne prodaje. Zato na ovoj sesiji: Definišemo ciljnu grupu. Opisujemo “personu” kojoj se obraćaš i definišemo njene želje, probleme i potrebe

Analiza konkurencije, SWOT analiza

Na ovoj sesiji bavimo se analizom konkurencije i pozicioniranjem tvog biznisa u odnosu na tvoju konkurenciju. Kroz SWOT analizu određujemo snage, slabosti, šanse i prijetnje tvog biznisa i definišemo strategiju tvog poslovanja.

Finansijska analiza

Bilo da već imaš biznis ili tek počinješ njime da se baviš, analiza prihoda i rashoda su ključni, jer se na osnovu ove analize sagledava održivost biznisa. Analiziramo trenutno stanje, željeno stanje i definišemo ključne tačke prodaje koje dovode do željenog prihoda.

Akcioni plan

Plan akcija je ključan za ostvarivanje ciljeva. Na kraju ove sesije imaćeš plana akcionih koraka neophodnih da bi se ostvarili ciljevi i sve ono što smo definisali tokom prethodne četiri sesije.

Zašto baš program "Za tebe i tvoj biznis?"

Iskustvo mentora

Moj strateški pristup preduzetništvu temelji se na više od 15 godina bogatog preduzetničkog iskustva u različitim industrijama, od prodaje kozmetike, turizma do organizacije događaja, kao i na brojnim edukacijama iz oblasti biznisa.

Sveobuhvatan pristup

Kroz certifikaciju za NLP trenera spoznajem da rast u preduzetništvu jednako podrazumijeva lični rast, kao i rast biznisa. Zbog toga se kroz saradnju jednako bavimo temama ličnog razvoja, kao i konkretnim poslovnim strategijama.

Primjenjivi alati

Važno mi je da svi alati koje primjenjujemo u radu budu konkretni, jednostavni i primjenjivi odmah nakon saradnje, kao i aktualni tokom brojnih uspješnih preduzetničkih godina koje su pred tobom.

Zašto baš program "Biznis po tvom"?

Iskustvo mentora

Moj strateški pristup preduzetništvu temelji se na više od 15 godina bogatog preduzetničkog iskustva u različitim industrijama,
od prodaje kozmetike, turizma do organizacije događaja, kao i na brojnim edukacijama iz oblasti biznisa.

Sveobuhvatan pristup

Kroz certifikaciju za NLP trenera spoznajem da rast u preduzetništvu jednako podrazumijeva lični rast, kao i rast biznisa. Zbog
toga se kroz saradnju jednako bavimo temama ličnog razvoja, kao i konkretnim poslovnim strategijama.

Primjenjivi alati

Važno mi je da svi alati koje primjenjujemo u radu budu konkretni, jednostavni i primjenjivi odmah nakon saradnje, kao i aktualni
tokom brojnih uspješnih preduzetničkih godina koje su pred tobom.

Da vidimo da li smo dobar spoj

Zakaži besplatnu konsultaciju